FUNCTIE OVERZICHT

Met TICKNEY kun je:

Algemeen

Webbased
Omdat wij TICKNEY in de cloud voor je hosten hoef je je geen zorgen te maken omtrent installatie, updates, backup en beveiliging.
Geen nummers uit je hoofd leren
Voor debiteuren, projecten, etc. TICKNEY maakt slimme afkortingen door onder meer handig om te gaan met klinkers, medeklinkers en initialen. Dat werkt simpel en snel.
Mobiel
Installeer de TICKNEY app op je iPhone, iPad of Android smartphone of tablet. Natuurlijk kun je ook op elk mobiel apparaat TICKNEY gebruiken via de webbrowser.

Stamgegevens

Relaties
Personen, Organisaties, Vestigingen, Adressen, Telefoonnummers, Rollen, Klant-type, etc. (zelf te definieren). Bij adressen wordt direct de route getoond via Google Maps.
Artikelbestand
Beheren artikel-bestand met verkoopprijs, artikelnummer, btw-percentage en omzetrekening (grootboekrekening).
Medewerkers
Geef al je medewerkers de juiste rechten: mogen ze alleen uren schrijven of ook projecten aanmaken of factureren? Mogen ze de uren van collega’s zien? Je kunt zelfs kiezen dat ze uren van collega’s anoniem kunnen inzien. Zo kunnen ze met behoud van privacy zien of een collega al bij een klant is geweest.

Declaraties

Automatisch
Vanuit de tijdregistratie worden automatisch declaraties gemaakt. Deze declaraties bevatten uren, tarieven, voorrijkosten, dagdelen en projecten. Declaraties kunnen volledig aangepast worden voordat ze gefactureerd worden.
Dagdelen
Automatisch declareren van dagdelen op basis van zelf in te stellen tijden en voorrij-kosten.

Prijsafspraken

Fixed-price, Regie, Dagdeel
Vaste prijs per project, of op regie, of per dagdeel.
Voorrijden
Voorrijden per uur, km, vast bedrag of dagdeel.
Tarieven
Tarieven instelbaar per: medewerker, klant,project, datum van de werkzaamheden, tijdstip van de werkzaamheden, dag van de werkzaamheden en elke combinatie.
Korting
Vaste factuurkortingen per klant

Projecten

Projecttypes
Onbeperkt aantal Project-typen. Dit is handig voor het rapporteren van het aantal uren per project-type. Een project-type kan “Huisstijl ontwerpen” zijn, terwijl een ander type “Reclame stand bouwen” is.
Fasen
Ondersteuning van Project-fasen (deel-projecten of “stappen”). Een project bestaat uit één of meerdere fasen. Per fase kunnen allerlei keuzes gemaakt worden.
Nacalculatie
TICKNEY laat automatisch van alle projecten de nacalculatie-prijs zien. Zo zie wat een project eigenlijk had moeten opbrengen.

Tijdregistratie

Activiteiten
Onbeperkt aantal activiteiten (wat voor soort werkzaamheden doe je).
Specificeren
Uren boeken op klant / activiteit / adres / project
Interne uren registreren
Interne uren registreren (verzuim, pauze, etc.). Dit maakt controle op verzuim / vakantiedagen mogelijk.
Excel export
Exporteer alle geregistreerde uren naar Excel zodat je er zelf nog allerlei rapportages mee kunt maken.

Factureren

Werkelijke Uren
Op de factuur kunen zowel de werkelijke als het aantal declarabele uren (eventueel met datum, begin- en eindtijd) vermeld worden.
Layouts
Er zijn verschillende factuur-layouts mogelijk (met verschillende hoeveelheden details en bijvoorbeeld met of zonder losse uren-bijlagen)
Briefpapier
Facturen kunnen worden voorzien van je eigen achtergrond.
e-Factuur
Verzend automatisch een e-Factuur (UBL) en kies zelf hoeveel details je wilt daaarin wilt tonen.
Download / Mail
Email of Download meerdere facturen in één keer.

Koppeling

API-koppelingen
Maak via API-koppelingen data uit Tickney zichtbaar in Excel, QlikView, PowerBI of andere XML-ondersteunende data-visualisatie applicatie.
Export naar Exact Online
Exporteer facturen naar Exact Online (via een CSV-bestand). Je kunt per klant, artikel of project de grootboekrekening instellen.